IMG_6330.JPG

Our Legal Team

Pradeep Kumar Nandrajog

Managing Partner

Dinesh Nandrajog

Partner

Khairul Bariah Binti Kharuddin

Associate

Henna Nandrajog

Associate

Waverly Wong Shu Min

Associate